O varhanách

Varhany v Chełmsku Śląskim čítají 1731 píšťal. Každá píšťala vydává zvuk při stísknutí klávesy. Při hře se používají dva manuály č. I. a II. (klaviatury) Hlavního a Horního stroje, které čítají 54 kláves. III. manuál (klaviatura pro nohy – pedálnice) čítá 27 kláves. Každý manuál (klaviatura) má své hlasové rejstříky, které tvoří mnoho píšťal různých velikostí. Nejmenší jsou velikosti tužky. Největší – několika metrové píšťaly jsou umístěné na III. manuálu.

Klikni fotku

Varhany zevnitř

Varhany zevnitř

Varhany vně

Varhany vně


HISTORICKÉ VARHANY V CHEŁMSKU ŚLĄSKIM

Organy zostały wybudowane w 1900 roku przez świdnicką firmę Schlag und Söhne. Varhany byly postaveny v roce 1900 svidnickou firmou „Schlag und Söhne”. Na místo starého nástroje Meinert, který byl postaven kolem roku 1770, a následně v roce 1876 přestavěn firmou Schlage, vytvořil proslulý svidnický varhanní podnik zcela nový romantický nástroj, se dvěma manuály, který má 27 hlasů a pneumatickou trakturu. Tento nástroj zaujme nejen svým krásným vzhledem, který je zásluhou křešovského opata Dominika Geyera, a který postavil Balthasar Rösner a Zygmunt Kretschmer (křešovská dílna). Největší předností tohoto nástroje není, jak by se zdálo, jeho překrásný vzhled, ale jeho jedinečný a dokonale sladěný zvuk s akustikou chrámu, charakteristický pro éru pozdního romantismu, který je dnes již raritou. Vzhled nástroje nebyl nikdy přestavěn, jeho historické barvy jsou také původní. Celkový stav nástroje si však žádá okamžitou záchranu této cenné památky evropské kultury, která svou jedinečností vyniká nad ostatní historické nástroje na Dolním Slezsku. Nástroj byl už tehdy vybaven moderním systémem pneumatické traktury (dnes kvůli neodborné údržbě nemají dobrou pověst), což výrazně zvyšuje technické schopnosti varhaníka, který na ně hraje, a tzv. systémem pevných kombinací, který nabízí možnost plynulého přechodu a změny intenzity zvuku. Většina varhan z tohoto období byla zničena nebo přestavěna v rámci německé reformy„Orgelbewegung”(varhanní hnutí), která po1933 pohřbila tradici výstavby těchto nástrojů. Romantické varhany byly označeny za úpadkové a byly jim upřeny veškeré umělecké kvality, které nezapadaly do jimi určené vize v roce 1933. V Polsku reforma nezvratně změnila zvuk a znění historických varhan hlavně ve městech, zatímco v menších městech se, často z nedostatku finančních prostředků, varhany tohoto typu dochovaly a díky tomu zachránily. Změna intonace (a tím i zvuku) jednotlivých varhanních hlasů může být srovnávaná se změnou malovaných obrazů. Tyto změny jsou v podstatě nezvratitelné a nelze už dosáhnout původního znění. Vzhledem k tomu, že německá reforma „Orgelbewegung” vedla ke zničení většiny romantických varhan v Německu, může správná renovace varhan v Chełmsku Śląským vést k vytvoření jedinečného a výjimečného nástroje pro výuku a umožnit studium varhanní literatury německého romantismu. Kromě toho jejich zvukové vlastnosti a znění způsobují, že máme dočinění s nástrojem o nevyčíslitelné hodnotě, kterému se nemůže rovnat žádný současně postavený nástroj. Varhany mají 27 rejstříků ( hlasů) a jsou umístěny do tři strojů – 2 x ruční klávesy ( Hlavní stroj a Horní stroj) a jedné pedálnice. Jejich bohatství je založeno na pečlivě promyšlené koncepci zvuků/znění, skládajících se z různých koloratur, které vznikají v píšťalách o různé délce stupnice – mensury (poměr výšky a šířky jednotlivých píšťal). Díky různorodé stavbě píšťal lze získat širokospektrální zvuk, počínaje těmi nejúžšími ( tzv. skupina smykavých hlasů, tišeji intonované s vysokým podílem vyšších harmonických tónů, které se vyznačují různou dynamikou a rychlosti rozechvívání. Varhany v Chełmsku Śląským mají tyto hlasy:Violonbass 16`, Violoncello 8`, Gamba 8`, Salicional 8`, Aeolina 8 také „nebeský hlas” Vox coelestis 8´, dále střední a flétnové o plném a hlubokém znění). Varhany mají také jazykové rejstříky (Pozoun 16´a Trumpeta 8´), smíšené a soubor hlasů o specifické konstrukci. Díky tomu má varhaník k dispozici neomezené množství voleb pro získávání barvy a hloubky zvuku. Za zmínku stojí také to, že varhany v Chełmsku Śląským mají oba manuály vybaveny dvěma šestnáctistopými hlasy, což umožňuje získání nebývalých efektů. Za předpokladu provedení odborné a správné renovace, jejich krása a jedinečnost přiláká hojný počet organistů z celé Evropy a stane se také velmi význačným kulturním cílem na mapě Polska

Zpracoval Filip Presseisen

DYSPOZYCJA ORGANÓW
Schlag u.Söhne z 1900 roku

Hauptwerk (C-f3)

Bourdon 16′
Principal 8′
Hohlflöte 8′
Gamba 8′
Flöte 4′
Octave 4′
Cornett 3 fach
Rauschquinte 2 2/3′ und 2′
Mixtur 5 fach
Trompete 8′

Oberwerk (C-f3)

Lieblich Gedackt 16′
Geigenprinzipal 8′
Portunalflöte 8′
Salicional 8′
Gemshorn 8′
Aeoline 8′
Vox coelestis 8′
Flaut travers 4′
Octave 4′
Progresio harmon. 2-3 fach

Manualkoppel

I/ Pedal
II/Pedal

Kalkantenruf

Auslöser
Mezzoforte
Tutti

Pedal (C-d1)

Principalbaß 16′
Violonbaß 16′
Subbaß 16′
Octavbaß 8′
Violoncello 8′
Baßflöte 8′
Posaune 16′


Dle názoru mnohých odborníků nástroj vyžaduje okamžitou ochranu a renovaci s ohledem na svůj katastrofální stav. Mnohé škody byly způsobeny hmyzem, ptáky a bohužel i lidmi.