Vše o sdružení

Cíl sdružení

Hlavním cílem sdružení je záchrana před zničením historických varhan v kostele Svaté Rodiny v Chełmsku Śląským. Sdružení svoji činnost zahájilo v roce 2004. V současné době má 24 dobrovolných členů.

Orgány a struktura

Předseda Správy Sdružení:
Krzysztof Majerski

Kontrolní Komise::
Marian Zięba
Marian Janus
Andrzej Pajor

Kontakt na sdružení:

Stowarzyszenie Entuzjastów
Klasycznej Muzyki Organowej Ziemi Kamiennogórskiej
„Ukłon dla Cecylii”

ul. Rynek 1/7 Chełmsko Śląskie
58-420 Lubawka
woj. Dolnośląskie
POLSKA

Krzysztof Majerski – předseda sdružení
tel.: + 48 695 750 308
e-mail: stowarzyszeniececylia@o2.pl
e-mail: anksmajer@o2.pl

STRONA WWW: www.stowarzyszeniececylia.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI:

Stowarzyszenie Entuzjastów
Klasycznej Muzyki Organowej Ziemi Kamiennogórskiej
„Ukłon dla Cecylii”

ul. Rynek 1/7 Chełmsko Śląskie
58-420 Lubawka
woj. Dolnośląskie
POLSKA

KBankovní účet

Platby v PLN

BANK SPÓŁDZIELCZY KAMIENNA GÓRA  O/LUBAWKA
PL 91 8395 0001 0014 2898 2006 0001

Platby ve valutě

BANK SPÓŁDZIELCZY KAMIENNA GÓRA O/LUBAWKA
IBAN: PL 91 8395 0001 0014 2898 2006 0001
SWIFT: POLUPLPR

Ostatní údaje

KRS 0000224048
REGON 231237482
NIP 6141553098


Fotogalerie

Navštívili nás

Navštívili nás

Události

UdálostiNěkoli slov o obci, ve které se varhany nacházejí…

Chełmsko Śląskie

Nyní vesnička, kterou lze z historicko-urbanistického hlediska považovat za město. První doklady, které svědčí o existenci města Chełmska Śląskiego pochází s XIII. století. Od poloviny XIV. století bylo město majetkem cisteriáků v Krzeszowě. V XVI. století bylo město významným obchodním centrem plátenictví a textilu. Významnost a svůj lesk Chełmsko Śląskie ztratilo během Třicetileté války. Tehdy také přišlo o svá městská práva. Opětovné oživení nastalo na přelomu XVII. a XVIII. století, kdy se začalo rozvíjet domácí tkání lnu. Zde vyráběné plátno bylo skvělé kvality a prodávalo se nejen v Evropě, ale také v Americe. Právě v této době vznikaly nejvýznamnější památky, které zde můžete obdivovat i dnes. Významnou památkou jsou zachovalé dřevěné tkalcovské domy z roku 1707, zvané „Dvanáct apoštolů“, které patří mezi deset nejkrásnějších dřevěných staveb na území Polska.Každoročně se v Chełmsku Śląským konají dvoudenní slavnosti „Trhy slezských tkalců lnu v Evropě”.

Kościół w Chełmsku Śląskim

Fot. M. Gabrowski www.mieczyslaw.gabrowski.eu


Kostel Svaté Rodiny v Chełmsku Śląským

Kdysi to býval farní kostel města, které původně patřilo tkalcům a pláteníkům, pak se ale po dlouhá staletí stalo majetkem řádu Cisteriáků, kterým sloužili mnozí umělci z Krzeszowa. První svatyně zmíněná už v roce 1343, byla nahrazena v letech 1670 – 1675 novým barokním kostelem, díky fondu křešovského opata Bernarda Rosy dle projektu Martino Allio. Interiér kostela se skládá z jedné lodi, boční řady kaplí, nad kterými se tyči nadzemní galerie – empory. Stěny a stropy jsou zdobené štuky. Dosud se dochovalo bohaté vybavení. Hlavní oltář, vystavěný na přelomu 1712-1713 dílnou Kryštofa Königer, je vyzdoben obrazem Svaté Rodiny, pravděpodobně od Felixe A. Schefflera. Kazatelna, kterou zhotovil křešovský řezbář G. Schrötter, pochází z roku 1686. V chrámové lodí se nachází pozdně gotický reliéf ukazující kanonizační obřad Panny Marie, přibližně z roku 1500, který je spojován s tzv. Mistrem Lubińských Figur. Dále lze obdivovat barokní obrazy mistrů: Felixa A. Schefflera a Georga W. Neunhertza.