O Stowarzyszeniu

Cel Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest uratowanie przed zniszczeniem zabytkowych organów w kościele pod wezwaniem św. Rodziny w Chełmsku Śląskim. Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność w 2004 r. Aktualnie liczy 24 członków działających wyłącznie społecznie.

Władze i struktura

Prezes Zarządu Stowarzyszenia:
Krzysztof Majerski

Komisja Rewizyjna:
Marian Zięba
Marian Janus
Andrzej Pajor

Ikona_PDF STATUT 
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

 

KONTAKT ZE STOWARZYSZENIEM:

Stowarzyszenie Entuzjastów
Klasycznej Muzyki Organowej Ziemi Kamiennogórskiej
„Ukłon dla Cecylii”

ul. Rynek 1/7 Chełmsko Śląskie
58-420 Lubawka
woj. Dolnośląskie
POLSKA

Krzysztof Majerski – prezes Zarządu
tel.: + 48 695 750 308
e-mail: stowarzyszeniececylia@o2.pl
e-mail: anksmajer@o2.pl

STRONA WWW: www.stowarzyszeniececylia.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI:

Stowarzyszenie Entuzjastów
Klasycznej Muzyki Organowej Ziemi Kamiennogórskiej
„Ukłon dla Cecylii”

ul. Rynek 1/7 Chełmsko Śląskie
58-420 Lubawka
woj. Dolnośląskie
POLSKA

KONTO BANKOWE:

Wpłaty w złotówkach:

BANK SPÓŁDZIELCZY KAMIENNA GÓRA  O/LUBAWKA
PL 91 8395 0001 0014 2898 2006 0001

Wpłaty w innych walutach:

BANK SPÓŁDZIELCZY KAMIENNA GÓRA O/LUBAWKA
IBAN: PL 91 8395 0001 0014 2898 2006 0001
SWIFT: POLUPLPR

POZOSTAŁE DANE:

KRS 0000224048
REGON 231237482
NIP 6141553098


Fotogaleria

Odwiedzili nas

Odwiedzili nas

Wydarzenia

WydarzeniaKilka słów o miejscowości, w której znajdują się organy…

Chełmsko Śląskie

Obecnie wieś, która zachowała pierwotny układ urbanistyczny, świadczący o jej dawnym miejskim charakterze. Pierwsze dokumenty świadczące o istnieniu Chełmska Śląskiego na prawach miasta, pochodzą z XIII w. Od połowy XIV w. miasto było własnością krzeszowskich cystersów. W XVI wieku stało się znanym ośrodkiem płóciennictwa oraz sukiennictwa oraz handlu nimi. Chełmsko Śląskie podupadło w czasie wojny trzydziestoletniej (1618-48), a nawet utraciło na pewien czas prawa miejskie. Ponowny rozkwit nastąpił na przełomie XVII w. i XVIII w., kiedy to rozwinęło się chałupnicze tkactwo lnu. Produkowane tutaj znakomite płótno rozchodziło się nie tylko po całej Europie, ale docierało nawet do Ameryki. Z tego też okresu pochodzą najważniejsze zabytki, które można w miejscowości podziwiać. Wśród nich jest zespół domów tkaczy tzw. „Dwunastu Apostołów” (pochodzący z 1707r.) – zaliczany do dziesięciu najciekawszych na ziemiach polskich zabytków budownictwa drewnianego. Corocznie w Chełmsku Śląskim odbywa się dwudniowy festyn „Jarmark Tkaczy Śląskich z Lnem w Europie”.

I jeszcze kilka słów o kościele…

Kościół w Chełmsku Śląskim

Fot. M. Gabrowski www.mieczyslaw.gabrowski.eu


Kościół pw. św. Rodziny w Chełmsku Śląskim

Niegdyś był to kościół farny miasteczka tkaczy i sukienników należącego przez stulecia do Cystersów, przy którym pracowali często artyści z Krzeszowa. Pierwszy wzmiankowany był w 1343r., w latach 1670-91wybudowano obecny, barokowy z fundacji opata krzeszowskiego Bernarda Rosy według projektu Martino Allio. Wnętrze kościoła jest jednonawowe, po bokach z rzędami kaplic nad którymi wznoszą się empory (wewnętrzne galerie). Ściany i sklepienie dekorowane stiukami. Zachowało się bogate wyposażenie. Ołtarz główny z 1712-1713 wykonany we warsztacie Christopha Königera z obrazem Świętej Rodziny prawdopodobnie Felixa A. Schefflera. Ambonę wykonał krzeszowski snycerz G. Schrötter w 1686r. W nawie pd. późnogotycki relief przedstawiający Koronację Maryi z około 1500, wiązany z tzw. Mistrzem Figur Lubińskich. Liczne barokowe obrazy, m.in. Felixa A. Schefflera i Georga W. Neunhertza.